דוד שאני - אמן ברזל - פסלים לבית ולגינה - 053-2217921

חומה ותקווה

חומה ותקווה פסל ברזל מתאים לבית סלון משרד ובנק