דוד שאני - אמן ברזל - פסלים לבית ולגינה - 053-2217921

פליטי ים (פרט)