דוד שאני - אמן ברזל - פסלים לבית ולגינה - 053-2217921

פליטי יבשה (פרט)