דוד שאני - אמן ברזל - פסלים לבית ולגינה - 053-2217921

עבדות

מפץ1
מפץ 1 פסל ברזל סביבתי מתאים לחצר,גינה, רחוב
מפץ
פסל ברזל מתאים לגינה, לחצר,לרחוב
עבדות
עבדות פסל ברזל סביבתי, מתאים לגינה לרחוב