דוד שאני - אמן ברזל - פסלים לבית ולגינה - 053-2217921

מחאת הפטישים
מחאת הפטישים פסל ברזל מתאים לסלון בית ומשרד
פליטים עירוניים
פליטים עירוניים, פסל ברזל מתאים לבית לסלון ולמשרד
איש החצוצרה 1
איש החצוצרה 1 פסל ברזל, מתאים לבית לסלון ולמשרד
המוחא
המוחא, פסל ברזל מתאים לבית לסלון ולמשרד
המוחא
המוחא, פסל ברזל מתאים לבית לסלון ולמשרד
המוחא
המוחא, פסל ברזל מתאים לבית לסלון ולמשרד
מחאת הדגלים
מחאת הדגלים פסל ברזל מתאים לבית סלון ומשרד
איש החצוצרה
איש החצוצרה פסל ברזל מתאים לבית לסלון ולמשרד
רועה ועדרו (פרט)
כבשים (פרט מרועה ועדרו), פסל ברזל, מתאים למשרד ולבית
פליטי ים (פרט)
פליטי ים (פרט), פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
פליטי יבשה (פרט)
פליטי יבשה פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
פליטים ביבשה
פליטי יבשה פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
צ'לנית
צ'לנית פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
נגן קונטרבאס
נגן קונטרבאס, פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
רועה ועדרו
רועה ועדרו, פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
פליטי ים
פליטי ים פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
נשיקה
נשיקה, פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
פנים חתומות
פנים חתומות, פסל ברזל לבית ולמשרד
מבט
מבט, פסל ברזל אדום מתאים לבית ולמשרד
זוגיות
זוגיות פסל ברזל מתאים לסלון לבית ולמשרד
פליטים
פסל ברזל 'פליטים' המתאים לבית, סלון, משרד
עבד הממהר
עבד הממהר פסל ברזל בהשארת השיר של שלמה ארצי. מתאים לבית ,משרד,סלון ומלון
הן ירונן 2
הן ירונן פסל ברזל בהשראת ריקוד
הן ירונן 1
פסל ברזל בהשראת ריקוד הן ירונן
ריקוד הטווס
פסל ברזל 'ריקוד הטווס' המתאים לבית, סלון, משרד ומציג רקדניות בעת ריקוד הטווס
משבר
פסל ברזל לבית לסלון למשרד ולמלון
ריקוד האסיף
ריקוד האסיף פסל ברזל לבית סלון מלון בהשראת כראוגרפיה של לאה ברגשטיין
על מצוק
על מצוק פסל ברזל מתאים לבית, סלון, משרד ומלון
סופקת כפיים
סופקת כפיים פסל ברזל מתאים לסלון,משרד,בית
כריעה
כריעה פסל ברזל, אמנות מתאים לבית משרד סלון
בשלות
בשלות פסל ברזל מחומרים ממוחזרים אומנות מתאימה לבית סלון ומשרד
מנוח
מנוח פסל ברזל אמנות מתאימה לבית משרד וסלון