דוד שאני - אמן ברזל - פסלים לבית ולגינה - 053-2217921

ללא כותרת פסל ברזל לבית לסלון למשרד ולמלון

בראשית 1
בראשית 1 פסל ברזל מתאים לבית לסלון ולמשרד
בראשית
בראשית, פסל ברזל מתאים לסלון לבית ולמשרד
ברושים במעלה השביל
ברושים במעלה השביל פסל ברזל לבית ולמשרד
פריחת הצבר
פריחת הצבר, פסל ברזל מתאים לסלון ולמשרד
ארץ הצבר
ארץ הצבר, פסל ברזל מתאים לסלון ומשרד
אגרטל פרחים
אגרטל פרחים, פסל ברזל מתאים לבית סלון ומשרד
גבעת המצבות
גבעת המצבות, פסל ברזל מתאים למשרד ולסלון
לטאות משוחחות
ברוש בסערה
ברוש בסערה פסל ברזל מתאים לבית סלון ומשרד
במעלה השביל
במעלה השביל פסל ברזל מתאים לסלון בית ומשרד
ללא כותרת
ללא כותרת פסל ברזל לבית לסלון למשרד ולמלון
פרח בר
פרח בר פסל ברזל
לבלוב
לבלוב פסל ברזל למשרד,סלון,מלון
פירות השלום
פירות השלום פסל ברזל מתאים לבית סלון ומשרד
אחרי הגשם
אחרי הגשם פסל ברזל מתאים לבית משרד וסלון
עלי צבר a
עלי צבר a פסל ברזל מתאים לבית, משרד וסלון
עלי צבר b
עלי צבר b פסל ברזל מתאים לבית, משרד וסלון
חומה ותקווה
חומה ותקווה פסל ברזל מתאים לבית סלון משרד ובנק
ברושים וחלון
ברושים וחלון פסל ברזל מתאים לסלון,בית,משרד ובנק
שדרת ברושים
שדרת ברושים פסל ברזל מתאים לבית סלון משרד ובנק
ברושים בסערה
ברושים בסערה פסל ברזל מתאים לבית סלון משרד ובנק
בעין הסערה
בעין הסערה פסל ברזל מתאים לבית סלון משרד ובנק
שלום עכשיו
שלום עכשיו פסל ברזל, עלי צבר על קנה רובה
עלי צבר c
עלי צבר c פסל ברזל מתאים לסלון ומשרד