דוד שאני - אמן ברזל - פסלים לבית ולגינה - 053-2217921

איל בן קרניים גדול
איל בן קרניים גדול, פסל ברזל מתאים לבית ולחוץ
לטאות משוחחות
לטאות משוחחות פסל ברזל מתאים לבית ולמשרד
לטאה עולה
לטאה עולה פסל ברזל מתאים לבית סלון ומשרד
לטאה יורדת
לטאה יורדת פסל ברזל מתאים לבית, סלון ומשרד
שיחת לטאות
שיחת לטאות פסל ברזל מתאים למשרד, בית וסלון
אייל הצפון
פסל ברזל 'אייל הצפון' המתאים לבית, סלון, משרד
דישון
פסל ברזל 'דישון המתאים לבית, סלון, משרד
מפגש חתול ולטאה
פסל ברזל 'מפגש חתול ולטאה' המתאים לבית, סלון, משרד
זיקית וברז
פסל ברזל 'זיקית וברז' המתאים לבית, סלון, משרד
מגדל השעון
פסל ברזל 'מגדל השעון' המתאים לבית, סלון, משרד
לטאה על גג
פסל ברזל 'לטאה על גג' המתאים לבית, סלון, משרד
מפגש חתול ועקרב
פסל ברזל 'מפגש חתול ועקרב' המתאים לבית, סלון, משרד
אייל בן קרניים
אייל בן קרניים פסל ברזל מתאים למשרד, בית וסלון
שור הבר (2)
פסל ברזל נוסף של 'שור בר' המתאים לבית, סלון, משרד.
שור הבר (1)
פסל ברזל נוסף של 'שור בר' המתאים לבית, סלון, משרד.
שור הבר
שור הבר פסל ברזל מתאים לבית, משרד, סלון
כחול בגאון
כחול בגאון פסל ברזל מתאים למשרד בית וסלון
ירוק בגאון
ירוק בגאון פסל ברזל מתאים למשרד בית וסלון